NGF-status een feit

15 jun |

Om de reeds eerder toegezegde NGF-status te verkrijgen, moest nog wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo diende men wel te beschikken over een eigen entiteit en daarom heeft op 26 augustus de oprichting plaatsgevonden van Golfclub Ter Specke. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Dick Faas (voorzitter), Harry Woerde (secretaris/penningmeester), Casper Jansen (bestuurslid en verantwoordelijk voor de ledenadministratie), Ruud van der Helm (bestuurslid en verantwoordelijk voor de aansturing van de marshals) en Harold Wassenaar (bestuurslid en afgevaardigde van de R&H-commissie). De oprichtingsstatuten zullen binnenkort worden gepubliceerd op de webstite.
Ook is inmiddels voldaan aan de voorwaarde te beschikken over een Regel- & Handicapcommissie waarin een viertal golfleden zitting hebben genomen welke met positief gevolg de benodigde cursussen en toetsen hebben doorstaan. Nadat ook nog eens een positieve aanbeveling werd afgegeven door de Oegstgeester Golfclub, is op 11 september j.l. het lidmaatschap verkregen van de Koninklijke Nederlands Golf Federatie (NGF) onder clubnummer 792. Na een proces van enkele jaren waarin de golfbaan is gerenoveerd en de organisatie is uitgebouwd, is deze mijlpaal een felicitatie waard en kan er gewerkt gaan worden aan een verdere uitbouw van de golfactiviteiten op Golfbaan Ter Specke.

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)
Accepteer het privacy statement(Vereist)