OPZET INLOOPTOERNOOIEN

Al vanaf de opening van Golfbaan Ter Specke in oktober 2006 wordt iedere dinsdagmorgen een inlooptoernooi georganiseerd waarbij leden en niet-leden zich kunnen aanmelden voor deelname. Op de dinsdagmorgen is sprake van een inleggeld van € 3,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden met daar tegenover na afloop een kop koffie of thee, terwijl er bovendien een reservering van ca. € 1,00 plaatsvindt als korting op een periodiek te organiseren toernooi op een golfbaan elders. 

Voor de aankoop van een bonnenboekje (10 x, 15 x of 20 x € 3,00) kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL89 INGB 0446.0392.41 t.n.v. Golfclub Ter Specke.


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022