woensdag, 16 januari 2019 17:22

Bijzondere ALV zeer geslaagd

Omdat Dick Faas heeft aangekondigd te willen terugtreden als voorzitter en het bestuur er in geslaagd is om een geschikte opvolger te vinden, waren de leden uitgenodigd om  aanwezig te zijn tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op dinsdagavond 15 januari. Dit alles om te stemmen over de voordracht van het bestuur om Maria van Ruiten als nieuwe voorzitter te benoemen. Terwijl sommigen dachten dat het slechts om een formaliteit zou gaan, was niet alleen sprake van een enorme opkomst, maar hadden secretaris  Leo Scholte en penningmeester Harry Woerde gemeend om er deze avond een feestje van te maken en Dick eens flink in het zonnetje te zetten. Lovende woorden van zowel Leo als Harry, maar bovendien ook nog eens van de ook aanwezige voorzitter van FC Lisse Léon Annokkee, werden gevolgd door een benoeming tot lid van verdienste.

Alvorens vervolgens de voordracht in stemming te brengen, kreeg Maria het woord en alleen al op de wijze waarop zij zich wist te presenteren, toonde zij zich nu al een waardig opvolgster. De voordracht werd dan ook met volledige instemming van alle leden aangenomen. Dit alles met als gegeven dat Dick wel aanblijft als bestuurslid om een aantal specifieke taken te blijven uitvoeren. In het organogram op website www.golfbaanterspecke.nl kunt u lezen wie op dit moment deel uitmaken van het bestuur en de verschillende commissies. Voor een sfeerbeeld van de avond verwijzen wij verder graag naar bijgaand foto-album met dank aan Cees Verburg.

PHOTO 2019 01 16 16 26 36 2


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022