maandag, 27 september 2021 13:41

Golfclub Ter Specke Nu en in de Toekomst

( wat er de afgelopen jaren is gebeurd)

Status Quo van de Golfbaan ( en ideeën voor later…)

1. DE VELDEN ( 9 + 1 holes)

Nu sinds januari 2020 het totale onderhoud van de voetbalvelden niet meer door de Gemeente, maar door De verenigingen wordt gedaan, is er een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van de velden ontstaan. Ook is de relatie tussen de FC en de Golf verbeterd. De contactpersoon is Gerrit Meiland, met wie uitstekend kan worden samengewerkt.

De samenwerking, communicatie en uitwisseling van materiaal en mankracht tussen FC en Golf verloopt naar wens.

Het al dan niet mogen betreden van de velden bij “ ongeregeldheden “ gaat in goed overleg. De golfers worden via de site en de mail op de hoogte gehouden van de status van de velden.

2. DE GREENS

Het onderhoud aan de greens heeft geleden onder Corona. Sinds enkele maanden wordt er weer met regelmaat en met meer dan een beperkt aantal mensen gewerkt aan de kwaliteit van de green. In 2014/15 zijn de greens gerenoveerd. De idee was dat de green na renovatie weer 10 jaar zouden voldoen.

Vraag: de renovatie van de greens - indien financieel haalbaar – naar voren halen.

3.   DE PUTTING GREEN

Een van de eerste dingen die gebeurde bij de start van de Nieuwbouw, was het weghalen van onze putting green. Helaas moeten wij die nu al enige tijd missen. En het zal nog even duren voordat de nieuwe putting green aangelegd en gebruiksklaar is. In de plannen van de Herinrichting Sportpark Ter Specke, ligt een plek ingetekend. De grootte ervan zal vergelijkbaar zijn met de oude. Wellicht zal de vorm verschillen.
De aanwezigheid van een bunker is (nog) niet opgenomen in welk plan dan ook. De vraag is of het hebben van een bunker gewenst / noodzakelijk is. Veiligheid rondom een oefenbunker is lastig te garanderen op een terrein waar meerdere sportieve activiteiten plaatsvinden. Ideeën zijn welkom.

4.   RONDOM DE VELDEN

   a. De Ren- en ToerVereniging (RTV) heeft onderhoud langs de wielerbaan voortvarend opgepakt en uitgevoerd. Ook zij zijn in het bezit van een/onze oude buggy.

   b.   De Gemeente heeft plannen liggen om het parkeerterrein van Sportpark Ter Specke opnieuw in te richten. Ook zal er gekeken worden naar een veiliger toegang tot het parkeerterrein. De Spekkelaan zelf is onderdeel van het plan. De verkeersdrukte en snelheid op die weg baart grote zorgen. De plannen zijn op Gemeenteraadsniveau beschikbaar.

   c. Openbaar Terrein

De Gemeente bestempelt het totale sportpark als openbaar terrein. Zo’n besluit heeft verstrekkende gevolgen voor gebruikers. De verwachting is dat er geen afsluiting plaats zal gaan vinden, anders dan de nacht afsluiting.

Op dit moment wordt slecht tot niet aangegeven welke sportieve activiteit waar en wanneer plaatsvindt. Dat zou beter moeten.

   d.   Honden. Er bestaat onduidelijkheid bij hondenbezitter en sporter welke rechten en plichten de honden en hun eigenaren hebben.

5.   DRIVING RANGE

De driving range is voor de komende 10 jaar bedrijfsklaar. Rondom de velden zijn stootranden aangebracht en bij de uitgangen van de kunstgrasvelden zijn uitloopvlakken gemaakt. Hierdoor wordt de verspreiding van de rubber korrels beperkt gehouden.

De Outdoor Golfschool heeft een plek gevonden vóór de drivingrange.

Outillage:

Een overdekte afslagplaats biedt ruim plaats voor 2 golfers en in de aangrenzende ruimte is plaats voor lesmateriaal, lockers ( beperkt) en ander golfmateriaal. De golfbuggy wordt gestald naast de ballenautomaat in de daarvoor gebouwde, afsluitbare ruimte.

6.   GOLFPRO’s

Leendert de Goeij zal aan het einde van dit kalenderjaar zijn werkzaamheden op Ter Specke beëindigen.

Arjan Stokman en Ralph Staal zijn al enige tijd werkzaam op Ter Specke. Met deze 2 golfpro’s gaat het bestuur verder.

Zij verzorgen inlooplessen, golfclinics, individuele en groepslessen.

Er is contact gelegd met Fioretti teneinde de 18 ( 2x 9) eindexamenlessen die in oktober t/m december worden gegeven in de vorm van een golfclinic te behouden voor de golfclub.

Er is contact gelegd met KBO De Zilk. Zij willen in hun (jaarlijks) activiteitenaanbod golfclinic/-lessen opnemen.

Er is nog geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de golfpro’s.

7. DE LEDEN VAN DE CLUB

Golfclub Ter Specke heeft rond de 200 leden. Statutair mogen het er maximaal 250 worden. Mede gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden, is het niet verwonderlijk dat er jaarlijks ± 15 leden hun lidmaatschap opzeggen. Alle reden om aandacht te besteden aan leden binnen halen, maar ook om nieuwe leden binnen te houden.

Enkele acties die gestart zijn om leden te werven:

   X   In de Feestmaand geeft het bestuur een cadeaubon van een plaatselijke ondernemer aan een lid dat een nieuw golflid aanbrengt. (vanaf half november tot 6 januari)

   X   via een advertentie in de krant, via Facebook en via de site biedt het bestuur 4 gratis Kennismakingslessen aan.

   X   De golf pro die deze Kennismakingslessen geeft, wordt hiervoor door het bestuur betaald.

   X   Brengt de golf pro dit kennismakende lid aan als clublid, dan ontvangt de golf pro een bonus.

   X   onderdeel van de Kennismakingslessen (4x) is het afsluitende ‘rondje-in-de-baan’ met een van onze leden.

Gezocht: leden die zo’n ‘rondje-in-de-baan’ willen ‘lopen’. Kennis en toepassen van de golfregels ‘gewenst’.

   X   De regelcommissaris Simon Lagerdijk neemt de aspirant-leden mee op de weg van de golfregels. Ook neemt hij het NGF-examen af.

   X   eenmaal examen gedaan, handicap 54 op zak, wordt het nieuwe lid ‘losgelaten’ op de Golfbaan.

Het bestuur is van mening dat er (meer) aandacht besteed dient te worden aan ‘opvang en begeleiding’ van nieuwe golfers/leden.

Gezocht: ideeën en menskracht om hier nader invulling aan te geven.

8.   RELATIE FC LISSE

Johan Randsdorp onderhoudt, naast bestuurlijk overleg, de contacten met FC Lisse.

Dit betreft: Onderhoud Groen, OutdoorGolflocatie en de Nieuwbouw FC.

Golfclub Ter Specke maakt deel uit van FC voetbal. De hoofdbelangen van FC betreft voetbal.

De golfbelangen kunnen schuren met de belangen van de voetbal.

Van levensbelang is dus het investeren in een goede relatie met FC.

   a. communicatie wederzijds is primair.

   b. Duidelijkheid m.b.t. wie, wanneer, waar verantwoordelijkheid draagt, is essentieel.

   c. Wensen van Golfclub Ter Specke in een vroeg stadium communiceren met FC.

   d.   Veranderingen als gevolg van de Nieuwbouw:

       X gebruik kantine en overige ruimten wordt toegejuicht

       X golfclinics kunnen “ aangekleed” worden door nieuwe faciliteiten

       X ………………………….

September
Maria van Ruiten

Voorzitter Golfclub Ter Specke

Golfcollagegrootonderhoud2021


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022