maandag, 04 januari 2021 19:55

Een terugblik van de Golfer op 2020

Bij gemis aan de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie is mij gevraagd om via deze weg toch nog even terug te kijken op het afgelopen jaar. Het jaar waarin een Mexicaans biertje plotseling een dodelijk virus bleek te zijn, hetgeen resulteerde in een ramp die voor onze generatie zijn weerga niet kent.

Zo midden in een nieuwe lockdown willen we 2020 eigenlijk liever maar zo snel als mogelijk vergeten en ons volledig focussen op de binnenkort toe te dienen vaccins. Uiteraard kent iedereen inmiddels de nadelige gevolgen van het corona-virus en dan heb ik het nog niet eens over de verveling en eenzaamheid, welke bij sommigen zelfs hebben geleid tot een echte depressie. Als golfers mogen we ons echter nog gelukkig prijzen, omdat we bijna het gehele jaar mochten blijven golfen. Daarmee konden we niet alleen blijven bewegen, maar vooral ook “onder de mensen” zijn voor het nodige vertier. Al bladerend in mijn dagboek kom ik dan ook tot de conclusie dat het golfjaar 2020 afgaande op de verschillende momenten per saldo toch een plusje heeft opgeleverd. Een opsomming zal dit duidelijk maken.

 • Op 3 januari werd begonnen met een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Lau en Joke Korsuize stonden weer garant voor de oliebollen; de hapjes waren verzorgd door De Heerekamer en achter de bar waren twee jokers ingezet in de persoon van Leo Scholte en Hans Teeuwen.
 • Eind januari vond al weer voor de 3e keer de jaarlijkse klaverbridge-avond plaats. Omdat bij het bridgen de eerste vijf plaatsen werden ingenomen door dames en bij het klaverjassen Margret met een monsterscore alle heren achter zich liet, werd de avond al snel omgedoopt in LADIES NIGHT.
 • t/m begin maart speelden we nog het wekelijkse inlooptoernooi op dinsdag en de maandtoernooien op de eerste vrijdag van de maand, welke steeds werden gekenmerkt voor vrolijke anekdotes. Zo won Yvonne Allebes het maandtoernooi vaan maart met een score van 22 stableford-punten met achteraf aan haar de mededeling, dat de baan niet Qualifying was.
 • Half maart werd de 1e lockdown afgekondigd en werd de golfbaan gesloten voor de periode van maandag 16 maart t/m dinsdag 12 mei. Omdat ook direct  werd besloten het jaarlijkse groot onderhoud aan te pakken, was er bij de herstart ook geen sprake meer van het gebruikelijke oponthoud.
 • Onder toepassing van alle corona-maatregelen hebben we vanaf 13 mei tot op heden steeds weer kunnen golfen. Ter compensatie van de “verloren” tijd ontvingen de leden een greenfee voor De Dunes in Zandvoort of een tweetal golflessen.
 • Woensdag 17 juni kregen we bezoek van een tweetal fanatieke golfers, welke die dag per fiets 18 golfbanen bezochten om steeds een hole te spelen om geld bijeen te brengen voor de Mentelity Foundation Foundation van Bibian Mentel.
 • Op dinsdag 7 juli is de inloopcompetitie op dinsdagmorgen weer van start gegaan en kort daarop begon ook weer de ZondagMiddagCompetitie, welke winnend werd afgesloten door echtelieden Peter en Fernanda van der Drift.
 • Op dinsdag 11 augustus was er een Zomeravond-golfuitje in Zandvoort waar een golftoernooi werd gespeeld onder het genot van een heuse picknick. Ruud Pelle en Maria van Ruiten waren daar de gelukkige winnaars.
 • Op zondag 20 september werd na en spannende strijd met echte play-offs het clubkampioenschap zegevierend afgesloten door Coby Staats en Rob van der Zwet.  
 • In oktober werd de huidige ladderwedstrijd weer opgestart.
 • In november is Leendert de Goeij onder het mes gegaan voor enkelherstel en zijn twee golfpro’s bereid gevonden om golflessen te geven.
 • Richting eind van het jaar is “de bouwplaats” aangelegd in de aanloop naar de geplande nieuwbouw van de accommodatie.

Terugkijkend op 2020 geldt voor de golfers op Golfbaan Ter Specke vooral als gemis het gezellig samenzijn na afloop van de verschillende toernooien en uiteraard ook na afloop van de individuele golfrondjes. Per saldo is juist positief dat we ook eens geen enkele hinder hebben gehad van het groot onderhoud, terwijl we ook niet mogen klagen over het prachtige zomerweer. Afgaande op de toename van het aantal gelopen golfrondjes, is echter ook duidelijk dat het golfen vooral in 2020 heeft voldaan aan een grote behoefte. Op de website kunt u overigens nog eens alle verslagen nalezen.                      

De Golfer

Golfcollageclubkampioen

 


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022