donderdag, 19 november 2020 09:54

Corona, nieuwbouw, krantenartikel, inlooplessen en WHS

Aanpassing corona-regels
Bekend is geworden dat de specifiek voor golfbanen geldende extra-maatregelen weer komen te vervallen ofwel: 

  • Flights De flights mogen vanaf donderdag 19 november weer bestaan uit maximaal 4 personen met in ons geval starttijden om de 10 minuten.
  • DinsdagInloop Ook flights binnen wedstrijden kunnen uit maximaal 4 personen bestaan, hetgeen dus ook geldt voor de inloop met een eerste start om 9.30 uur met een uitloop tot ca. 11.00 uur. De overige regels blijven van kracht, zoals het reserveren op de maandagmorgen bij de marshal.  
  • Groepslessen De groepsgroottes mogen weer naar maximaal 4 personen exclusief pro. De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 1 mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes.  Er blijft een uitzondering gelden voor kinderen tot 18 jaar; zij mogen in grote groepen sporten. 
  • Verplichting mondkapje Per 1 december wordt het dragen van een mondkapje verplicht in openbare binnenruimtes. Dit geldt dus voor onder andere het clubhuis en de shop.

 
Nieuwbouw Zoals de meesten wel ontdekt zullen hebben, is gestart met het bouwrijp maken van de lokatie voor nieuwbouw. Bomen worden gerooid, de puttinggreen wordt verwijderd en nieuwe aanlooproutes worden aangelegd. Kortom veel bedrijvigheid waar we nu eenmaal mee te maken hebben om daar iets heel moois voor terug te krijgen. Voor nadere informatie met daarbij via een video zicht op het eindresultaat klikt u gewoon op nieuwbouw

Krantenartikel Afgelopen weekend werd in de Weekkendkrant een artikel geplaatst omtrent het reilen en zeilen van onze golfclub. Hiervan willen wij u de inhoud niet onthouden.

Lissese golfclub lift mee op groei van populair balspel

“Leuk, laagdrempelig, lekker buiten sporten”


Terwijl veel sporten vanwege de coronacrisis stilliggen, mag golfen doorgaan. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt - ook bij Golfclub Ter Specke in Lisse. Drie bestuursleden over heden, verleden en toekomst van een bloeiende vereniging. “Booming business.”
“Het is gewoon een heel leuk spelletje. Je bent in beweging, lekker in de buitenlucht, je bent sociaal bezig en het is competitief: je gaat de strijd aan met jezelf en met een ander.” In een paar zinnen maakt Maria van Ruiten duidelijk waarom zij, net als duizenden andere Nederlanders, verknocht is aan golf. Niet voor niets geldt het als één van de populairste sporten in ons land - vooral onder senioren. Golfclub Ter Specke is daar een exponent van. Met bijna 200 leden (gemiddelde leeftijd: 67) voorziet de vereniging in een groeiende behoefte. Of zoals de voorzitter zegt: “Het is booming business". Lees het volledige artikel door aan te klikken op In een lege kantine 

Inlooplessen Vanaf maandag 30 november wordt weer gestart met de inlooplessen voor onze leden.De lessen vinden plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur tegen betaling van €5,00


Wereld Handicap System (WHS)  Via de website en enkele nieuwsbrieven hebben wij u deels al geïnformeerd over het WHS met de belofte dat er in het 4e kwartaal nadere voorlichting zou plaatsvinden door onze Regel- & Handicapcommissie. Als gevolg van de corona-maatregelen is dit echter nu nog niet haalbaar, zodat wij willen volstaan met de belangrijkste onderdelen.                                                                     

Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we in 2021 over. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe WHS-handicap van deze golfer uit. 

  • Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het “EGA-tijdperk”. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap.
  • Golfers hoeven niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS uit te leggen: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 prestaties in je laatste 20 qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap. 

DF

golfcollagebijzonder


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022