zaterdag, 12 september 2020 19:53

Het Wereld Handicap System (WHS) deel 2

Zoals bekend wordt per 1 januari 2021 een nieuw handicap-systeem van kracht in de vorm van het Wereld Handicap System (WHS). Omdat dit WHS vanuit de NGF onder andere via zowel artikelen als via video’s wordt gepromoot, zijn wij via een eerste nieuwsbrief en een artikel op de website ook al in juli gestart om te komen tot een stapsgewijze uitleg. Bewust maken wij daarbij gebruik van genoemde video’s van de NGF en adviseren wij u de draad eerst vanaf het begin nog eens op te pakken door de toen behandelde drie items via het aanklikken van de video’s te bezien.

1. Het waarom van het WHS met uitleg via Introductie

2. De verbeteringen van het WHS via Voordelen

3. Het WHS uitgelegd in 2,5 minuut via Uitleg

Duidelijk mag zijn dat bij de overgang naar het WHS voor de starthandicap wordt uitgegaan van de laatste 20 handicapscores en dat geeft reden om in de aanloop nog zoveel mogelijk Q-kaarten te lopen en in te voeren in OGS.

In dit tweede artikel willen wij ons beperken tot een uitleg omtrent de feitelijke berekening en

Verzoeken wij opnieuw kennis te nemen van de bijbehorende video’s.

4. Hoe wordt een WHS-handicap berekend (I) via Berekening I

5. Hoe wordt een WHS-handicap berekend (II) via Berekening II  

6. Hoe berekening bij eerste kaart en weinig handicap-scores via Weinig kaarten                          

Uiteraard zal de uitleg van het WHS nog gevolgd worden door voorlichtingsbijeenkomsten in het najaar van onze eigen Handicap- en Regelcommissie.                  De materie lijkt in eerste instantie best wel ingewikkeld en zelfs de H&R-commissie plaatst dan ook bij monde van Simon Lagendijk nu al de kanttekening, dat het nieuwe systeem (de berekening) geen directe relatie kent met het huidige Stableford systeem.Je kunt dus na een gelopen ronde je nieuwe handicap ook niet meer simpel zelf berekenen: gewoon de scores invoeren en de PC doet de rest.

Wel geldt het dringend advies om zoals gezegd nu nog zoveel mogelijk Q-kaarten te lopen

Terwijl men in het huidige systeem tussen 36 en 54 alleen maar omlaag kan, geldt dat niet meer in het nieuwe systeem. Boven de 36 kan de handicap dus ook omhoog.

Voor het ook nog eens nalezen van de nodige info omtrent het WHS verwijzen wij ook graag naar het artikel op Golf.nl via uitleg Golf.nl

Simon verwees ons overigens ter lering en vermaak ook nog naar een video van de Britse NGF via Congu

DF

golfhandicapcollage


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022