BAANREGLEMENT

 1. Alvorens de golfbaan te betreden dient eenieder zich bij de marshal te melden voor het (zo nodig) verkrijgen van een geldig toegangsbewijs, een starttijd en een scorekaart. Ook neemt u hier kennis van tijdelijke plaatselijke regels en andere relevante informatie.
 2. Er kunnen tevoren geen tijdsafspraken worden gemaakt, u speelt op volgorde van binnenkomst.
 3. De normale openingstijden zijn weergegeven in bijgaande baaninformatie en bij afwijkingen zal dit tijdig worden gepubliceerd op de website.
 4. Er dient altijd gestart te worden op hole 1, de volgende holes moeten dan in de gebruikelijke volgorde worden gelopen. Er mag op aanraden van de marshal evt. op een andere hole gestart worden.
 5. De greenfeekaart of de aan de leden uitgereikte taslabel dient duidelijk zichtbaar aan de golftas te zijn bevestigd.
 6. Op de driving range is het niet toegestaan bewust ballen over het hek te slaan.
 7. Het is niet toegestaan (behalve met toestemming van de Pro en/of dienstdoende marshal) ballen te rapen van de driving range.
 8. Het is toegestaan behalve met golfschoenen met sportschoenen te golfen.
 9. Iedereen is verplicht de veiligheid van andere spelers, wandelaars, gebruikers van de wielerbaan en onderhoudspersoneel niet in gevaar te brengen.
 10. Onderhouds- of baanpersoneel heeft altijd voorrang, pas wanneer zij een teken geven mag u doorspelen.
 11. Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.
 12. Golfclub Ter Specke is niet aansprakelijk voor diefstal van uw golfmateriaal op het sportcomplex of voor schade aan derden berokkend.
 13. Spelers die naar een bal zoeken dienen achteropkomende spelers door te laten (en hiertoe een teken te geven) zodra duidelijk wordt dat de bal niet snel gevonden wordt.
 14. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf' zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association, aangevuld met het baanreglement.

Niet voldoen aan deze regels kan uitsluiting tot gevolg hebben


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022