woensdag, 17 februari 2021 13:47

Nadere uitleg van het World Handicap System (WHS)

Terwijl ons golfcomplex bijna ontwaakt uit haar winterslaap, wordt achter de schermen nog hard gewerkt aan de inpassing van de E-golf4U-software en het per 1 maart van kracht worden van het World Handicap System. Als golfers doen we de schaatsen weer in het vet en kijken knarsetandend uit naar het moment dat we weer de baan in mogen. Laat de lente dus maar komen. We begrijpen best dat er nog veel vragen zijn als het gaat om het nieuwe handicapsysteem en daarom vroegen we aan Simon Lagendijk van onze Regel& Handicapcommissie ons toch nog eens wat meer bij te praten over de ins en outs van de WHS-handicap. Hier volgt zijn reaktie.

“Iedereen heeft nu de WHS handicap kunnen zien: in de app van GOLF.NL of op de website mijn.golf.nl
Niet iedereen is er blij mee. En ik heb al de nodige vragen voorbij zien komen. De meeste handicaps worden hoger, met name die boven de 36. Maar dat was al aangekondigd. Een beperkt aantal is lager geworden.

Helaas kan ik niet alle gegevens zien in OGS, want die hebben aangegeven dat niet meer te programmeren. Binnenkort gaan we over op E-golf4U, en dan kan de Regel&Handicapcommissie alle gegevens zien en eventueel correcties aangeven.

Waarom is de WHS handicap soms zo anders dan die van EGA?

Een vergelijking tussen de oude (EGA-) handicap en de nieuwe (WHS-) handicap kán eigenlijk helemaal niet: WHS heeft een totaal andere rekenmethode. Helemaal niet zo gek dus, dat er ook een totaal andere handicap uitkomt.

Je WHS handicap heeft dus geen directe relatie met de EGA handicap. Omdat het pas de eerste keer is dat je een WHS handicap hebt, kun je logischerwijs ook niet zeggen dat ie hoger of lager geworden is: het is doodgewoon een ander getal!

Handicap = emotie. Probeer het nuchter te bekijken.

Er zijn een aantal dingen aan te wijzen, waardoor de WHS handicap anders (en voor velen hoger) uitvalt.

In deze en volgende mailing probeer ik dat duidelijk te maken.

Je hoéft natuurlijk niks te weten van de berekeningen, want het systeem doet alles automatisch: de scores gaan via onze software naar de NGF, en die stuurt de berekende WHS handicap terug. Zelf je WHS handicap uitrekenen kán, maar dat zal toch niet meevallen..

Je moet een paar dingen weten om het WHS te begrijpen:‘netto dubbel bogey’, CR/SR, PCC, ABS, Low Handicap Index, Soft Cap, Hard Cap. Dat staat allemaal in de leporello, die iedereen meekrijgt bij het ophalen van de jaarsticker. Je kunt ook veel info op de site van de NGF vinden. Maar er zijn een paar zaken, die met name bij Ter Specke een rol spelen.

1e

Het WHS berekent het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 kaarten. Dat betekent dus, dat de berekening onnauwkeuriger is bij minder dan 20 kaarten. En dus een grote afwijking kan hebben. Alle kaarten vanaf 2016 worden meegenomen in de berekeningen, maar toch heeft 53% van de homeclubleden bij Ter Specke er minder dan 20.

2e

In 2015 is Ter Specke aangesloten bij de NGF, en toen zijn veel leden ingeschreven met de op dat moment hoogste handicap 36.

Later is de beginhandicap aangepast naar 54. Tegelijk is afgesproken, dat handicaps tussen 36 en 54 alleen maar omlaag gaan en niet omhoog. Iedereen die 36 had kwam dus nooit hoger bij een slechte score, maar bij een goede score wél lager.
In het WHS is dat anders. Alle scores worden nu in de berekening opgenomen. Boven 36 kun je nu ook omhoog, endat is ook logischer. Immers, een gemiddelde waarde uitrekenen heeft alleen zin als je álle metingen meeneemt. Dus niet alleen de goede, maar óók de minder goede.

Dat betekent dus, dat Stableford scores lager dan 18 in het WHS wel degelijk een rol spelen. Spelers die indertijd begonnen zijn op 36 zien nu dat hun WHS handicap (soms ver) boven 36 ligt. In feite is dat dus een betere indicatie van de speelsterkte.

3e

9-holes rondes en 18-holes rondes.
Het WHS gaat uit van 18 holes. Maar kaarten op Ter Speckezijn vrijwel altijd over 9 holes. Het WHS past daarom de scores over 9 holes aan tot een score over 18 holes. En pas daarná wordt de WHS handicap berekend. Dat zag je in OGS ook: elke score over 9 holes werd aangevuld tot een score over 18 holes met 18 punten. Maar.. het WHS neemt geen 18 punten als aanvulling, maar 17 punten. Ook dat kan dus een afwijking geven.

4e

Een aantal jaren geleden bestonden er twee handicaps: eentje voor grote banen (pars 3-4-5), en eentje voor korte banen (pars 3). In een poging om alle systemen gelijk te trekken is er een Spanje samen met Nederland traject ingezet om te zien of de slagentabellen voor de korte banen zodanig konden worden aangepast, dat men met 1 handicap kon spelen op zowel de korte als de lange banen. Wie al wat langer lid is zal zich herinneren dat wij op Ter Specke al een paar keer andere tabellen hebben gehad. En ondanks dat is het nog steeds zo, dat als je je handicap bijhoudt door alleen op Ter Specke te spelen, je merkt dat je handicap niet altijd een goede score geeft als je op langere banen speelt.

 5e

Wie de gewoonte heeft om regelmatig alleen ‘goede’ kaarten in OGS heeft gezet, ziet de handicap steeds lager worden. Ook in het WHS zie je dat bij een aantal spelers terugkomen. Maar… dat is dus niet de handicap, maar een feitelijk niets zeggend getal. Immers, de index is een aanduiding van het gemiddelde van goede en minder goede scores. En niet een gemiddelde van alleen goede scores. Alle R&H Commissies hebben van NGF de taak opdracht gekregen alle WHS handicaps te verifiëren, en indien nodig aan te passen. Omdat we in de overgang zitten van OGS naar E-golf4U is die verificatie bij ons pas mogelijk ná 1 maart. Dus er komen mogelijk nog correcties.

 6e

Het getal wat je nu ziet is een eerste begin. Alle kaarten van alle NGF leden zijn voor het WHS opnieuw berekend vanaf 2016. Er bleken 100.000-en kaarten onvolledig ingevuld, en daarom onbruikbaar. Om een voorbeeld te geven: onze nieuwe software leverancier E-golf4U is nog steeds bezig om ruim 400.000 kaarten van bij hen aangesloten clubs opnieuw aan te bieden bij NGF. Bij Ter Specke verwachten we niet zo veel verkeerd ingevuld kaarten hebben, maar je weet maar nooit. Je handicap kán dus nog aangepast worden.

 Wie vragen heeft over het nieuwe WHS systeem kan altijd terecht op de site van NGF bij www.ngf.nl/whs.
Over vragen over je eigen handicap kun je bij de Regel&Handicap Commissie terecht.”

 Met vriendelijke groeten, Simon

golfwinter2021collage


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022