zaterdag 01 april 2017 20:33

Toernooi 31 maart

door Casper Jansen

Onderstaand het verslag van Cors van der Putten.

Mijn vriend Ton Bon is lid van de Golfclub Ter Specke en vond dat ik hier ook bij moest komen en heeft mij dit jaar lid gemaakt. Daarom heb ik mij ook aangemeld voor de maandwedstrijd van maart.

dinsdag 21 maart 2017 19:21

Maandtoernooi vrijdag 31 maart

door Dick Faas

We zijn nog nauwelijks bijgekomen van het vorige maandtoernooi, of we gaan ons al weer opmaken voor het volgende toernooi, dat in verband met het komende groot onderhoud een weekje eerder is gepland en wel op vrijdagmiddag 31 maart. De lente is inmiddels van start gegaan en de bollenvelden raken in bloei. Een mooi moment om te gaan genieten van het lekker in de buitenlucht spelen van een golftoernooi en het opsnuiven van de gebruikelijke gezelligheid.

dinsdag 21 maart 2017 19:13

UItnodiging Algemene Ledenvergadering

door Dick Faas

Uitnodiging voor de ledenvergadering van Golfbaan Ter Specke en Golfclub Ter Specke op dinsdag 2 mei 2017 aanvang 19.30 uur in de business-ruimte van FC Lisse.

AGENDA:

1         . Opening door de voorzitter en mededelingen.

2         . Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 24 november 2015.

3         . Behandeling van eventueel ingekomen stukken, welke zich beperkt tot die stukken welke uiterlijk op 25april 2017 door de secretaris zijn ontvangen.

4         . Verslag van de secretaris over de periode 1 november 2015 tot 31 december 2016.

5         . Benoeming bestuurslid, volgens het daartoe geldende rooster treedt Dick Faas af als voorzitter, maar draagt het bestuur hem graag voor tot herbenoeming, maar dan voorlopig voor 1 jaar. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 22 april 2017, bij de secretaris worden aangemeld.

6         . Presentatie financieel verslag 2015-2016.

7         . Verslag door de kascommissie en verlening decharge door de ledenvergadering.

8         . Benoeming leden kascommissie.

9         . Pauze.

10     . Presentatie jaarverslag bestuur.

11     . Rondvraag.

12     . Beoogde investeringen.

13     . Vacature P & R, alsmede oproep nieuwe marshals.

14     . Sluiting.

 

Namens het dagelijks bestuur van Golfbaan Ter Specke en Golfclub Ter Specke.

Dick Faas, voorzitter.

Harry Woerde, penningmeester.

Leo Scholte, secretaris.

Het maandtoernooi van 3 maart 2017 stond geheel in het teken van het bereiken van de 65-jarige leeftijd van onze golfleraar en wie kan beter verslag doen dan het onderwerp zelf. 


"Het was een speciaal maandtoernooi in verband met de 65 ste verjaardag van Leendert.

De dag begon zonnig maar naarmate de starttijd dichterbij kwam betrok het weer.

Het aantal deelnemers was 39 ondanks de mindere weersverwachting wilde iedereen er toch bij zijn. Helaas 1 afzegging door griep van Gerard van Dijk, beterschap Gerard!

Er waren 9 dames en 30 heren verdeeld over 9 flights. Na even te hebben stil gestaan bij de ziekte van Steve Powell werden de flights bekend gemaakt. En om 13.45 ging iedereen van start.

Het team JOT had weer gezorgd voor koffie met soesjes en tijdens de wedstrijd werd iedereen getrakteerd op een drankje en poffertjes.

vrijdag 24 februari 2017 12:52

Maandtoernooi in het teken van Leendert

door Dick Faas

Met de wetenschap dat oud-voetballer en nu al jaren lang golfleraar Leendert de Goeij is geboren op 29 februari 1952, passeert hij de komende week de grens van de 65-jarige leeftijd. Reden genoeg om het komende maandtoernooi op vrijdagmiddag 3 maart daar toch even bij stil te staan. De op en top sportman is nog steeds gek van het spelletje voetbal, zodat er geen weekend voorbij gaat of hij staat wel ergens langs de lijn. Daarnaast heeft hij een grote passie voor het golfen en heeft dan ook na zijn voetbalcarrière van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Wie hem kent weet dat hij overactief is en dat hij zijn wilde haren nog lang niet is verloren. Reden genoeg om de drempel naar de 65 niet te zien als een afsluiting, maar juist als een moment om er nog eens jarenlang lekker tegenaan te gaan. Hij is direct geliefd of men heeft tijd nodig om aan hem te wennen. Wij met zijn allen, zien hem als de gangmaker op onze golfbaan, welke een professionele aanpak van zijn vak weet te combineren met een flinke dosis humor en een zeer sociale instelling naar alle mensen om hem heen. Hopelijk kan hij nog jaren mee en zal hij kunnen blijven genieten van de uitoefening van zijn vak op onze golfbaan.  

Vrijdag 17 februari was het dan zover. Zo’n 30 personen hadden zich opgegeven.

Iedereen was verwachtingsvol wat er zoal geboden zou worden.

Martijn Claassen van WERELDWIJNEN Lisse, samen met de leden van de evenementencommissie, hadden alles voorbereid.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 10 van 52