De letterlijke omschrijving van cross country is: “Sportwedstrijd met natuurlijke hindernissen”.

 

Onze jubileumcommissie had deze variant bedacht als 4e activiteit in het jubileumjaar.

Voor een goed overzicht en met name voor de veiligheid van de spelers en de toeschouwers was er ruimte voor 36 deelnemers.

Dit aantal werd snel bereikt nadat deze wedstrijd was aangekondigd.

 

De commissie had de flights van 4 personen dusdanig samengesteld dat alle flights op papier

van ongeveer gelijk niveau waren. Alle teams hadden een playing handicap van 6.

dinsdag 11 april 2017 19:17

Cross Country van 28 april volgeboekt

door Dick Faas

De inschrijving voor de

Cross Country van 28 april 2017

is gesloten omdat het maximale aantal deelnemers bereikt is.

 
M.vr.gr,
 
Namens de jubileumcommissie van
Golfclub Ter Specke,
 
Johan Randsdorp
zondag 02 april 2017 15:45

Cross Country Golf

door Casper Jansen

                             In het kader van het 10-jarig bestaan van de golfbaan, organiseert de jubileumcommissie op

vrijdag 28 april 2017

een Cross Country

De golfronde is in dit geval niet in de normale volgorde maar wordt kris-kras over de baan uitgezet. Voorbeeld: u slaat af van de tee van hole 6 naar de green van hole 9. De spelvorm is Scramble (Captain’s Choice) en men wordt ingedeeld in teams van 3 of 4 spelers die hun eigen spel spelen. 

zaterdag 01 april 2017 20:33

Toernooi 31 maart

door Casper Jansen

Onderstaand het verslag van Cors van der Putten.

Mijn vriend Ton Bon is lid van de Golfclub Ter Specke en vond dat ik hier ook bij moest komen en heeft mij dit jaar lid gemaakt. Daarom heb ik mij ook aangemeld voor de maandwedstrijd van maart.

dinsdag 21 maart 2017 19:21

Maandtoernooi vrijdag 31 maart

door Dick Faas

We zijn nog nauwelijks bijgekomen van het vorige maandtoernooi, of we gaan ons al weer opmaken voor het volgende toernooi, dat in verband met het komende groot onderhoud een weekje eerder is gepland en wel op vrijdagmiddag 31 maart. De lente is inmiddels van start gegaan en de bollenvelden raken in bloei. Een mooi moment om te gaan genieten van het lekker in de buitenlucht spelen van een golftoernooi en het opsnuiven van de gebruikelijke gezelligheid.

dinsdag 21 maart 2017 19:13

UItnodiging Algemene Ledenvergadering

door Dick Faas

Uitnodiging voor de ledenvergadering van Golfbaan Ter Specke en Golfclub Ter Specke op dinsdag 2 mei 2017 aanvang 19.30 uur in de business-ruimte van FC Lisse.

AGENDA:

1         . Opening door de voorzitter en mededelingen.

2         . Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 24 november 2015.

3         . Behandeling van eventueel ingekomen stukken, welke zich beperkt tot die stukken welke uiterlijk op 25april 2017 door de secretaris zijn ontvangen.

4         . Verslag van de secretaris over de periode 1 november 2015 tot 31 december 2016.

5         . Benoeming bestuurslid, volgens het daartoe geldende rooster treedt Dick Faas af als voorzitter, maar draagt het bestuur hem graag voor tot herbenoeming, maar dan voorlopig voor 1 jaar. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 22 april 2017, bij de secretaris worden aangemeld.

6         . Presentatie financieel verslag 2015-2016.

7         . Verslag door de kascommissie en verlening decharge door de ledenvergadering.

8         . Benoeming leden kascommissie.

9         . Pauze.

10     . Presentatie jaarverslag bestuur.

11     . Rondvraag.

12     . Beoogde investeringen.

13     . Vacature P & R, alsmede oproep nieuwe marshals.

14     . Sluiting.

 

Namens het dagelijks bestuur van Golfbaan Ter Specke en Golfclub Ter Specke.

Dick Faas, voorzitter.

Harry Woerde, penningmeester.

Leo Scholte, secretaris.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 7 van 50