woensdag 27 december 2017 10:32

Nieuwe scorekaarten en plaatselijke regels

door  Dick Faas

De H&R-commissie heeft het afgelopen jaar getracht om nog bestaande kinderziektes van onze golfbaan in beeld te brengen en in samenspraak met het bestuur is vervolgens gekomen tot het besluit enkele aanpassingen in de baan aan te brengen. Belangrijkste factor daarin is de toepassing van de OOB (out of bounce)-regels. De ballenvangers achter de greens vormen voortaan allen de Buiten de Baan-grens en bij alle overige hekken aan de buitenzijde van de baan ligt deze grens direct achter deze hekken. Als zodanig vormen de hekken zelf in het vervolg vaste obstakels.  

Verder verwijzen wij graag naar bijgaande plaatselijke regels zoals deze ingaande 2018 van kracht zullen zijn en vermeld staan op de nieuwe scorekaarten.

Plaatselijke Regels

 

De Buiten de Baan–grens ligt direct achter de hekken om het complex.

 Achter de greens vormen de netten de grens. De grens is  aangegeven

 met witte stroken aan de achterkant van de hekken, palen met een witte

 kop of witte banden.

 

 Alle voetbaldoelen zijn vaste obstakels.

 

 Greens 1, 2, 4, 7 en 8: Indien de bal bij de Buiten de Baan-grens ligt en de

 speler wordt gehinderd door de ligging, zijn stand of  het maken van zijn

 swing, dan mag hij als alternatief voor de opties onder Regel 28 een bal

 droppen (met een strafslag) in de droppingzone.


De
 geel gemarkeerde  beschoeiing om het water bij afslag 2 is de grens van

 de waterhindernis. De beschoeiing zelf ligt in de hindernis.


 Kunstofmatten op afslagplaatsen en paden, alsmede greens en fringes

 zijn integraal onderdeel van de baan.
 Afslaan van de kunststof afslagplaatsen is verplicht.


Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green geeft geen straf, maar moet

wel worden teruggeplaatst.

 

 Afstandsmeters zijn toegestaan uitsluitend voor het meten van afstanden.


 Gedragsregels:

 Onderhoudspersoneel heeft altijd voorrang.
 U bent verplicht snellere spelers door te laten.
 Bij de kruisende holes 1/2 en 7/8 hebben spelers op hole 2 resp

hole 8 altijd voorrang.

 Houd rekening met wandelaars en fietsers op de wielerbaan.


Tijdelijke Plaatselijke Regels:

Deze bevinden zich op het bord bij de marshal.

 

Overtreding van een (Tijdelijke) Plaatselijke Regel:

verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.


Laatst gewijzigd op: woensdag 27 december 2017 10:56