BAANREGLEMENT


1.Alvorens de golfbaan te betreden dient eenieder zich bij de marshal te melden voor het (zo nodig) verkrijgen van een geldig toegangsbewijs, een starttijd en een scorekaart. Ook neemt u hier kennis van tijdelijke plaatselijke regels en andere relevante informatie.

2.Er kunnen tevoren geen tijdsafspraken worden gemaakt, u speelt op volgorde van binnenkomst.

3.De normale openingstijden zijn weergegeven in bijgaande baaninformatie en bij afwijkingen zal dit tijdig worden gepubliceerd op de website.

4.Er dient altijd gestart te worden op hole 1, de volgende holes moeten dan in de gebruikelijke volgorde worden gelopen. Er mag op aanraden van de marshal evt. op een andere hole gestart worden.

5.De greenfeekaart of de aan de leden uitgereikte taslabel dient duidelijk zichtbaar aan de golftas te zijn bevestigd.

6.Op de driving range is het niet toegestaan bewust ballen over het hek te slaan.

7.Het is niet toegestaan (behalve met toestemming van de Pro en/of dienstdoende marshal) ballen te rapen van de driving range.

8.Het is toegestaan behalve met golfschoenen met sportschoenen te golfen.

9.Iedereen is verplicht de veiligheid van andere spelers, wandelaars, gebruikers van de wielerbaan en onderhoudspersoneel niet in gevaar te brengen.

10.Onderhouds- of baanpersoneel heeft altijd voorrang, pas wanneer zij een teken geven mag u doorspelen.

11.Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.

12.Golfclub Ter Specke is niet aansprakelijk voor diefstal van uw golfmateriaal op het sportcomplex of voor schade aan derden berokkend.

13.Spelers die naar een bal zoeken dienen achteropkomende spelers door te laten (en hiertoe een teken te geven) zodra duidelijk wordt dat de bal niet snel gevonden wordt.

14.Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf' zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association, aangevuld met het baanreglement. 

Niet voldoen aan deze regels kan uitsluiting tot gevolg hebben

Plaatselijke Regels

 

De Buiten de Baan–grens ligt direct achter de hekken om het complex.

Achter de greens vormen de netten de grens. De grens is  aangegeven

met witte stroken aan de achterkant van de hekken, palen met een witte

kop of witte banden.

 

Alle voetbaldoelen zijn vaste obstakels.

 

Greens 1, 2, 4, 7 en 8: Indien de bal bij de Buiten de Baan-grens ligt en de

speler wordt gehinderd door de ligging, zijn stand of  het maken van zijn

swing, dan mag hij als alternatief voor de opties onder Regel 28 een bal

droppen (met een strafslag) in de droppingzone.


De  geel gemarkeerde  beschoeiing om het water bij afslag 2 is de grens van

de waterhindernis. De beschoeiing zelf ligt in de hindernis.

 

Kunstofmatten op afslagplaatsen en paden, alsmede greens en fringes

zijn integraal onderdeel van de baan.

Afslaan van de kunststof afslagplaatsen is verplicht.


Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green geeft geen straf, maar moet

wel worden teruggeplaatst.

Afstandsmeters zijn toegestaan uitsluitend voor het meten van afstanden.

 

Gedragsregels:

Onderhoudspersoneel heeft altijd voorrang.

U bent verplicht snellere spelers door te laten.

Bij de kruisende holes 1/2 en 7/8 hebben spelers op hole 2 resp

hole 8 altijd voorrang.

Houd rekening met wandelaars en fietsers op de wielerbaan.


Tijdelijke Plaatselijke Regels:

Deze bevinden zich op het bord bij de marshal.

 

Overtreding van een (Tijdelijke) Plaatselijke Regel:

verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.