Tarieven 2018

Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december en loopt automatisch door. Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Tarief contributie per jaar:

*   Jeugd tot en met 15 jaar €100,-

*   Marshals/vrijwilligers inclusief handicapregistratie €260,-

*   Overige leden inclusief handicapregistratie €285,-            

*   “Proef”-lidmaatschap 3 maanden € 80,-

De contributie dient onder vermelding van uw naam overgemaakt te worden op bankrekening

NL 93 INGB 0006 9384 05 ten name van Golfclub Ter Specke.

Na ontvangst van uw betaling zal de ledenadministratie zorg dragen voor uw lidmaatschapslabel. Men kan als lid onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten en de golfbaan.

 

Greenfee

Passanten (niet-leden) betalen € 15,- voor een dagkaart en kunnen onbeperkt spelen en gebruik maken van de oefenfaciliteiten. Een 10-rittenkaart (ofwel 10 x een dagkaart) kost € 110,00.

Leerlingen Leendert de Goeij betalen €.10,- 

Introducés betalen €10,- en kunnen maximaal 3 x per jaar worden uitgenodigd.


Drivingrange

Het gebruik van de drivingrange is zowel voor leden als niet-leden geheel gratis (behoudens de ballenautomaat).


Tarieven golflessen 

Kennismaking

Kennismakingscursus 5 lessen van 60 min. voor totaal € 50,= incl. ballen en clubs - 4 praktijklessen en 1 baanles (praktijk en theorie) 

Lessen algemeen (uitgaande van het 9-stappenplan)

1 persoon 25 min. € 15,= incl. ballen en clubs

2 personen 25 min. € 20,= incl. ballen en clubs

1 persoon 50 min. € 35,= incl. ballen en clubs

2 personen 50 min. € 40,= incl. ballen en clubs  

Bij het bespreken en betalen van 10 lessen, krijgt u de 11e les gratis.

Speciale cursussen

Geregeld speciale cursussen gericht op het verfijnen van houding en beweging, omdat de basis goed moet zijn. Met het verbeteren van de golf-techniek ontstaat vanzelf een verlaging van de handicap. Zo is sprake van een wintercursus van 6 lessen van 50 minuten voor totaal € 100,00 p/p (of € 75,00 p/p bij 2 personen). De eerste vijf lessen zijn indoor en wordt gestart met een Video-analyse om een planning te maken voor het vervolg met alle spelonderdelen. Ter afsluiting worden tijdens de 6e les op Golfbaan Ter Specke een aantal holes gelopen.  

Clinics  

Eenmalig kennismakingsprogramma Golf -1,5 uur afslaan-putten-chippen € 60,= incl. ballen en clubs

Clinic 1,5 uur voor groepen van 5 tot 15 pers. € 10,= p.p. incl. ballen en clubs

Clinic 1,5 uur voor grotere groepen in nader overleg.

Privé les, cursus op maat t/m handicap 54 op aanvraag.

Voor de lessen kunt u gebruik maken van een huurset (t/m handicap 54) € 25,= .

Bij aanschaf van een nieuwe (of gebruikte) golfset krijgt u € 25,= korting.

 

Afzeggingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden, zoniet dan wordt de helft van het lestarief in rekening gebracht. 

Info: Leendert de Goeij, 06-55140583