postheadericon De regels in het kort

                                        De situatie                                                             De oplossing

 

Situaties met 1 strafslag

 

1

Witte palen 1 oplossing

 

Bal verloren

Terug naar de laatst geslagen plek, daar droppen of terug op de tee

2

Gele palen 2 oplossingen

Idem 1.

2. achteruit in lijn van de vlag en punt waar de bal het laatst de waterhindernis kruiste.

3

Rode palen 3 oplossingen

 

 

Bal onbespeelbaar

Idem 1 en 2.

3. binnen twee stoklengten droppen, niet dichter bij de hole. De 3e oplossing mag je ook cirkelen en aan de andere kant van de waterhindernis uitvoeren.

 

Situaties zonder strafslag (vrije drop)

 

 

Blauwe palen (G.U.R.)

 

Vaste obstakels (bv. Bank, prullenbak en hekken in de baan)maar ook tijdelijk water, de sproeiinstallatie, een konijnenhol, jonge aanplant en de green van de andere hole.

Zoek het dichtstbijzijnde punt buiten de G.U.R. waar je niet belemmerd wordt met de zwaai van de stok door de G.U.R. en droppen binnen 1 stoklengte

Je moet geheel buiten de G.U.R. staan. Soms kom je heel ongunstig uit en kun je de regel beter niet toepassen. Zolang het geen jonge aanplant is of een green van een andere hole mag je zelf de keuze maken.

 

Witte palen (out of bounds) buiten de baan

Gele palen waterhindernis (frontaal)

Rode palen waterhindernis (lateraal)

Blauwe palen ground under repair (G.U.R.)

Provisionele bal is een voorlopige bal in het spel die je alleen in situatie 1 mag gebruiken om het spel vlot door te laten lopen.

Wanneer sla je een provisionele bal?

Dat doe je als je vermoed dat je bal buiten de baan ligt of in een zone waar je hem moeilijk zal kunnen vinden (struikgewas, bos, onkruid).Je doet dat om tijd te winnen en je slaat de provisionele bal voor je de plaats hebt verlaten waar je gespeeld had. Hiervoor gebruik  je de volgende procedure:
- je moet je marker of tegenstander informeren over je intentie om een provisionele bal te slaan.
- je moet je provisionele bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld. Op de afslagplaats, mag je een provisionele bal ook van een tee slaan.
- je mag je provisionele bal spelen zolang deze verder verwijderd ligt van de hole dan de plaats waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Als je voorbij dat punt je provisionele bal verder speelt, wordt dit de bal in spel.
Opgelet!
- Je mag geen provisionele bal spelen indien je oorspronkelijke bal in een waterhindernis is gevallen of verloren.
- je moet verplicht je provisionele bal opgeven als je oorspronkelijke bal werd terug gevonden binnen de 5 minuten zoektijd.

Optelling van de uitgevoerde slagen

Indien je een provisionele bal hebt gespeeld, moet je voor je score alle slagen tellen die je deed met de eerste bal, alle slagen met de provisionele bal, plus één strafslag.

Als je de eerste bal vindt, dan moet je deze bal verder spelen en doe je de tweede slag. De slagen met de provisionele bal tellen niet.

2 strafslagen overtreding tegen de regels uitgezonderd bij het bewegen van de bal en indien er een fout gemaakt wordt bij alle procedures die met droppen te maken hebben (dit is 1 strafslag)

Welke hole heeft voorrang?


De hogere hole heeft altijd voorrang. Stel, je slaat de bal vanaf de afslag van hole 2 in de rough richting hole 3. Daar speelt ook een flight. Jij behoort nu te wachten totdat deze spelers geslagen hebben en er geen last meer van hebben als je die kant op loopt, want: de hogere hole heeft altijd voorrang. (Natuurlijk geldt dit voor de speler die de juiste hole speelt … niet degene die per ongeluk zijn bal op de verkeerde hogere hole speelde!)